Voksenopplæringsmidler

Forestillingsarbeid kan organiseres som kurs.
Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som bevilges til voksenopplæring over statsbudsjettet.

Medlemslag i HATS har mulighet til å søke voksenopplæringsmidler i Studieforbundet kultur og tradisjon

Hva kreves

Alle revy, teater og danseproduksjoner kan deles opp i kurs. Kurset må være på minst åtte timer. Minst tre deltakere må delta med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista. Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Kurset må være offentlig utlyst. Det er satt noen begrensinger for teaterproduksjoner. Det kan være maks tre primærkurs med et omfang på 200 timer hver. Maks fire støttekurs på maks 30 timer hver. For at dere kan få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.

Dere må sende søknad om kursstøtte før kurset starter. I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakerne. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab