Spel og friluftsteater

Skal stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på spelene som allerede eksisterer.
Ordningen innbefatter historiske spel, herunder sagaspel, lokalhistoriske spel, kirkespel og arbeiderspel.

Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Det er søknad en gang pr år. Ordningen administreres av Norsk kulturråd

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab