Internasjonalt samarbeid

Samarbeid på tvers av landegrenser utvider nettverk og gir nye erfaringer.
Det kan ofte være en styrke om du har inngått et samarbeid med andre organisasjoner i forkant av søknaden.

Barentsmidler

Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid ved å skape gjensidig forståelse på begge sider av grensen. Kontoret er et kompetansesenter for regionalt samarbeid i Barentsregionen og skal legge til rette for at gode prosjektideer blir til virkelighet. 

Aktiv Ung

Har flere støtteordninger, som retter seg i mot enkeltpersoner og prosjekter.

Nordisk culturpoint

Har tilskuddsordninger for nordiske samarbeidsprosjekter.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab