Instruktør Troms- og Finnmark

HATS administrerer støtteordning i Troms fylke.
Tilskuddet gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.

På vegne av Troms fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Troms fylke. Støtten går til bruk av profesjonell instruktør. I 2018 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter.

Søk ved å bruke kontaktskjemaet eller ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen.  

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab