Instruktør Nordland

En støtteordning i Nordland fylke.
Bor du i en av de 27 kommunene i Nordland fylkeskommune som samarbeider om sceneinstruktørordningen, kan du søke om instruktør vederlagsfritt.

Sceneinstruktørordningen er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør vederlagsfritt. Lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler og andre som planlegger teaterprosjekter kan søke. I hovedsak tilbys det regihjelp. Det vil si at man får hjelp til å legge kunstnerisk konsept på forestillingen, instruksjon av aktører, og ellers tett oppfølging av produksjonen. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab