Brannsikkerhet

Skolen er et offentlig bygg som er underlagt et strengt regelverk, og det er utarbeidet dokumentasjon for alle bygg. Rektor har ansvar for at leietakere er godt satt inn i de oppgavene og det ansvar som gjelder, for å ivareta sikkerheten for alle som er i bygget. Ansvar for sikkerheten rundt utstyr som scenerigg og publikums amfi er det utleier som har et ansvar for, men de må forelegge dokumentasjon på at utstyret er godkjent. 

Brann:
Alle skoler har en beredskapsplan for brann. Gjør dere kjent med den. Foreldrevakter må ta del i orientering om denne. Under produksjon og forestilling må brannvernsrunder gjennomføres, og det må foreligge en oversikt over hvilke rom som er i bruk.

Alle medvirkende må vite hvor brannslokningsutstyr er, og hvor møtepunkt ved brann er.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab