Barn, ungdom og unge voksne

Det er egne tilkuddsordninger for ungdom og unge voksne.
Sett dere godt inn i søknadskriteriene, da er sjansen større for å få støtte.

Frifond teater

Frifond teater støtter frivillige prosjekter i grupper som ønsker å drive med ulike former for teateraktiviteter for og med barn og unge. Det kan være snakk om laiv, impro, nysirkus eller mer tradisjonell teateraktivitet. Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerne må være under 26 år. Søkergruppen må i tillegg gjennomføre prosjektet basert på frivillig arbeid. 

Denne støtteordningen omtaler seg selv som Norges minst byråkratiske støtteordning. Det krever et godt utarbeidet budsjett og at det er lokale aktiviteter.

 

Tvibitstigen

Tvibitstigen gir deg støtte, veiledning og utstyr til å gjennomføre akkurat det du brenner for, eller det som skal til for at du når dine mål innen kulturelle og kreative prosjekter. 

Tvibitstigen støtter i hovedsak nyskapende prosjekt, og er for unge voksne opp til 30 år som er bosatt i Nord-Norge.

 

Trafo

Trafo kan du søke stipend for å gjennomføre prosjekter og kunsteriske ideer for unge voksne mellom 16 og 22 år.  

Trafo er nordens største nettsted for unge kunstnere. På Trafo.no kan du også få mentorhjelp, publisere verk i vårt digitale utstillingsrom og delta på konkurranser og workshops.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab