Opplæringsprogrammer

Hvert år arrangeres opplæringsprogram innenfor utvalgte fagområder der målet er faglig fordypning for deltagere.
Det er behov, ettersørsel og strategiske mål som er faktorer for hvilke opplæringsprogrammer som igangsettes.

Opplæringsprogrammene utvikles og arrangeres i samarbeid med medlemslag og andre kulturorganisasjoner. I tillegg til kurs inngår webinar, videokurs og veiledning i opplæringsprogrammene.

Program høst 2018

Ung Pilot
Dette et er et opplæringsprogram som retter seg i mot ungdom bosatt i Nord-Norge. Målet er å skape framtidens ildsjeler og talenter. Ung pilot skal også stimulere til mer aktivitet. I programmet utforskes stedspesifikk kunst eller et spesifikk tema.  I dette programmet får deltagerne  faglig fordypning innenfor revy, teater eller dansefag. I tillegg kunnskaper om rammevilkår for drift av en organisasjon, prosjektgjennomføring og kunnskap om søknads- og rapporteringsarbeid.

Programmet utlyses innen 1. september 2018

Program vår 2019

Ung Pilot 
Dette et er et opplæringsprogram som retter seg i mot ungdom bosatt i Nord-Norge. Målet er å skape framtidens ildsjeler og talenter. Ung pilot skal også stimulere til mer aktivitet. I programmet utforskes stedspesifikk kunst eller et spesifikk tema.  I dette programmet får deltagerne  faglig fordypning innenfor revy, teater eller dansefag. I tillegg kunnskaper om rammevilkår for drift av en organisasjon, prosjektgjennomføring og kunnskap om søknads- og rapporteringsarbeid.

Programmet utlyses innen 1. februar 2019

 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab