Tilskudd

Det er flere støtteordninger som er rettet til det frivillige kulturlivet.
Ta deg tid til å lese gjennom de ulike støtteordningene og ring gjerne til HATS kontoret for tips og veiledning.

Troms

På vegne av Troms fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Troms fylke. 

Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt. Støtten går til bruk av profesjonell instruktør. I 2019 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter. Også grupper som har holdt på lenge, som ønsker å øke kvaliteten på sine forestillinger kan også søke støtte.  Søk denne støtteordningen ved å bruke kontaktskjemaet som ligger nederst på denne side, ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen. 

 

Andre støtteordninger

Du kan også søke andre nasjonale støtteordninger som er tilrettelagt for revy, teater og danseproduksjoner. KULTURRÅDET

Amatørteaterprosjekter om utenforskap er en engangsutlysning der du/dere kan søke inntil kr 100 000,-. 

Amatørteateraktivitet i grupper ny støtteordning hos Kulturrådet, neste søknadsfrist er ikke oppgitt. Du kan melde deg på nyhetsbrevet å få informasjon om søknadsfrister.
Her kan du lese en steg for steg oppskrift og få eksempler på tekst.

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN

Musikkutstyrsordningen, er utvidet slik at også gjelder for utstyr til scenekunst frist 2. mars kl 13

 

MOMSKOMPENSASJON

Momskompensasjon dette er en ordning dere som medlemmer i HATS kan søke, lag regnskap for 2019 og søk i 2020.

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab