Tilskudd

I Nord-Norge finnes det tilskuddsordninger for revy, teater og danseaktiviter.
Tilskuddene gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.

Troms

På vegne av Troms fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Troms fylke. Støtten går til bruk av profesjonell instruktør. I 2018 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter.Søk ved å bruke kontaktskjemaet under eller ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen. 

Finnmark

På vegne av Finnmark fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Finnmark. Midlene er prioritert til samarbeid med andre organisasjoner for aktiviteter for ungdom i Finnmark. Søk ved å bruke kontaktskjemaet under eller ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen.  

 

Nordland

Sceneinstruktørordningen er et tilbud fra Nordland fylkeskommune i 27 kommuner. Lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler og andre som planlegger teaterprosjekter kan søke om profesjonell instruktør. 

 

 

Andre støtteordninger

Du kan også søke andre nasjonale støtteordninger som er tilrettelagt for revy, teater og danseproduksjoner.
 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab