Styringsdokumenter

Her publiserer strategiplan, arbeidsprogram, styre- og årsmøteprotokoller, vedtekter og instrukser og avtaler.

Vedtekter

Etiske regler

 

Arbeidsprogram

Strategiplan

Instrukser

Årsmeldinger

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Avtaler

Protokoller

2020

2019

2018

 

2017

2016

 2015

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab